Digitaltog.dk
ForsideGrundlæggende viden

H0 (1:87) normer og hjul

Den mest udbredte skala i Danmark. H0 udtales “Halv Nul”, idet skalaen er ca. halv størrelse af skala 0 (Nul), som er 1:45.

Afstanden mellem sporerne er 16,5 mm

Der er tre forskellige strømsystemer, som alle tre betegnes H0, 1:87, de beskrives efterfølgende. Ligesom en del af forklaringen på nødvendigheden af hjulskift i henhold til strømsystem fremgår af nedenstående billeder, som alle viser Mehano’s hjul til FALNS 121 selvtømmervogn til hvert af de tre systemer, set fra venstre DC (jævnstrøm), AC (vekselstrøm), DC 3-leder (3 leder jævnstrøm). Bemærk forskellene i flange-størrelse, flange-form og afstand mellem hjulene på akslen.

Det som betyder noget er i hvilken afstand fra hjertestykkets kørekant vingeskinner og tvangskinner anbringes. NEM 310 for toskinnesystemer har mindre sporriller end NEM 340 til treskinnesystemer (Märklin). De vigtige mål er Fmax, Cmin og Smax. De hænger nøje sammen med hjulsættenes mål.

Desuden kan det være nødvendigt med en lidt større afstand mellem den fraliggende tunge og sideskinnen i sporskifter efter NEM 340 fordi hjulflangen er tykkere.

Links: http://www.morop.org/de/normes/nem310_d.pdf og http://www.morop.org/de/normes/nem340_d.pdf

DC

AC

DC 3-leder

H0 jævnstrøm (DC) eller 2-skinnesystemet

I gamle dage var Fleischmann synonymt med jævnstrøm i Danmark. I dag leverer en lang række fabrikker lokomotiver, vogne, spor og tilbehør til jævnstrøm, herunder Mehano, Frateschi, Roco, Klein, Lima, Trix (Märklins jævnstrømsmærke) samt ikke mindst de danske mærker Heljan og Hobbytrade.

Lokomotiver og vogne til jævnstrøm markeres normalt med et DC (Direct Current) eller et lighedstegn =

Skal en vogn mærket AC anvendes på et DC anlæg, skal hjulene skiftes til isolerede DC-hjul for at undgå kortslutning.

H0 vekselstrøm (AC) eller 3-skinnesystemet

Før i tiden var Märklin synonymt med vekselstrøm. Spor til vekselstrøm produceres udelukkende af tyske Märklin og tidligere af spanske Electrotren.

Vekselstrøm er karakteriseret ved punktkontakterne midt i sporet. Strømmen overføres til lokomotivet via slæbeskoen under lokomotivet.

Lokomotiver og vogne til vekselstrøm leveres af stort set alle fabrikanter af modeljernbane, herunder Märklin, Mehano, Roco, Lima samt ikke mindst de danske mærker Heljan og Hobbytrade.

Lokomotiver og vogne til vekselstrøm markeres normalt med et AC (Alternating Current) eller en “tilde” ~

Skal en vogn mærket DC anvendes på et AC anlæg, bør hjulene skiftes til AC-hjul af to væsendelige årsager:

  • for at undgå afsporinger.
  • for at gøre tilbagemelding via hjulenes aksler mulig på kontaktspor

H0 3-leder jævnstrøm (DC)

Også kaldet Trix Express.

Lokomotiver og vogne til jævnstrøm markeres normalt med et DC 3-leder

Skal en vogn mærket AC eller DC anvendes på et 3-leder DC anlæg, skal hjulene skiftes til 3-leder DC-hjul.