Digitaltog.dk

Märklin lokomotivdekodere og motorombygningssæt

Der eksisterer i princippet 5 serie af lokomotivdekodere til Märklin Digital og Märklin Systems H0. Hertil kommer c82, som stammer fra det tidligere Märklin Digital = system samt MAXI/Spor 1 dekodere.

Motorola 1:

De første lokomotivdekodere i Märklin systemet (c80, c81 og c90). Dekodere uden ekstrafunktioner udover det at styre lokomotivet samt lys. De tidligste c80 og c81 forstår heller ikke Märklin bremsestrækninger, og det er væsentligt for nogen! Programmering sker fysisk på dekoderen med DIP-Switch og drejepotentiometre.

Motorola 2:

Fra c90-x (2. generation) med 5-cifrede artikelnumre skiftede Märklin til Motorola 2, hvor der er mulighed for ekstrafunktioner til lyd, røg, TELEX etc. samt genkendelse af bremsestrækninger. Programmering sker fysisk på dekoderen med DIP-Switch og drejepotentiometre.

DELTA:

I princippet “billigversioner” af ovenstående. Den første 6603 er Motorola 1 format. Resten Motorola 2 format. Programmering sker fysisk på dekoderen med DIP-Switch og drejepotentiometre.

Mfx / Fx:

Mfx er dekoderformatet i Märklin Systems med mulighed for kommunikation med en mfx-central m.m. Markedsført fra 2005. Fx er “Delta-modulerne” i Märklin Systems. Programmering sker med kommandoer direkte fra en digital central.

mLD / sLD:

Videreudvikling af Mfx dekoderen i Märklins eget regi. I Märklins program fra 2011/2012

Fra 2015/2015 i nye versioner som mLD-3 og mSD-3.

Du finder en samlet oversigt over Märklin dekodere og motorombygningsæt her som 20-sider+ i PDF-format