Tilslutning af analog Märklin modeljernbane

Anschluß der elektrischen Bahnen
Connecting up electric railways
Branchement des trains électriques
lnstructies voor aansluiting
Conexiån de los ferrocarriles eléetriens
Alimentazione elettrica del hinario
Anslutning av modelljärnvagar
Tilslutning af de elektriske baner

digitaltog.dk/Maerklin/Maerklin_Tilslutning.pdf