Digitaltog.dk
Slangerup Privatbaner (SPB)

Slangerup Privatbaner – Historien

I forbindelse med at DSB opgav driften af delstrækningen Farum – Slangerup i 1954 opstod det private jernbaneselskab Slangerup Privatbaner, forkortet SPB.

Indledningsvist drev SPB strækningen Slangerup – Farum med brugt materiel fortrinsvist indkøbt i Tyskland.

Da driften gik godt, valgte selskabet at søge koncession på færdiggørelsen af Midtbanestrækningerne mellem Frederikssund og Slangerup og Slangerup og Hillerød. Banen fik koncessionen i 1955 og delstrækningen Frederikssund – Slangerup åbnede den 24. februar 1957 efterfulgt af delstrækningen Slangerup – Gørløse den 24. februar 1958.

Med åbningen af Slangerup – Gørløse indgik SPB en samarbejdsaftale med HFHJ, så SPB’s godstog kunne befare HFHJ’s strækning. SPB fik således adgang ikke kun til Frederikssund havn men ligeledes til gods leveret via havnene i Frederiksværk og Hundested.

I 1959 forhandlede SPB en samarbejdsaftale med Flyvevåbnet, så SPB fik ugentlige leverancer af flybrændstof fra havnen i Hundested via Slangerup til Værløse, hvor brændstoffet blev omlæsset til tankbiler indtil sidesporet Værløse – Flyvestation Nord var anlagt og åbnede 24. februar 1961.

Op gennem 1960’erne var det fortsat godstog, der var den vigtigste indtægtskilde for SPB. Forholdet ændrede sig langsomt efterhånden som området blev opland for de større byer København og Hillerød.

Med åbningen af DSB’s dobbeltsporede S-bane fra København til Værløse i 1977 blev passagertrafikken i Værløse flyttet til Værløse Ny Station ved Bymidten. Værløse Gl. station var herefter godsstation og betjener fortsat industriområdet i Værløse Vest og Flyvestationen, ligesom der kører lette pendlertog mellem Værløse og Kirke Værløse.

Farver og design

SPB farver er frit inspireret af den nedlagte K.S.B.

  • Lukkede og åbne godsvogne er grønne
  • Ældre personvogne er grønne
  • Yngre personvogne er grønne og elfenben
  • Diesellokomotiver er grønne (RAL 6002, RGB 44 78 38)  med et bredt elfenbensfarvet felt (RAL 1014, RGB 221 200 163, HEX FF FF 99) midt på lokomotivets krop. Taget er grønt eller gråt. Litrering i Helvetica eller Kontrapunkt.

Fra 2015 ændret farveskemaet til Aluminium tag, grønne sider (jægergrøn RAL 6005 – PlastiKote 22112 Jægergrøn satin), sort undervogn.

  • Damplokomotiver er Grønne med sorte eller røde hjul
  • Skrifttypen i dokumenter er Kontrapunkt (som i dette dokument)
  • Skorstensbånd på damplokomotiver er Grøn – Elfenben – Grøn