Digitaltog.dk
Analog modeljernbaneDigital modeljernbaneMärklin anlægsudstyrMärklin digitalStrøm og elektronik

Märklin transformatorer og digitale lokomotiver

En velment advarsel!

Jeroen Schrage (Facebookgruppen Märklin H0/00 analog AC modeltrain 1935-84 – https://www.facebook.com/groups/375034756440322) har målt spændingen på en moderne og en gammel Märklin transformator. Digitaltog.dk har udvidet målingerne med flere andre Märklin transformatorer.

Målingerne, som du kan se af fotodokumentationen, viser forskellen mellem en nyere analog transformator Märklin 6647 og de gamle modeller , som blev bygget fra begyndelsen af ​​halvtredserne til 1980’erne. På det tidspunkt var den definerede spænding på elnettet i Europa 220V, hvor den er 230V eller endnu højere nu.

Konklusionen er, at impulsen til retningsskift på de ældre transformatorer højst sandsynligt vil kunne brænde moderne dekodere af, og de ældre type bør under ingen omstændigheder anvendes sammen med digitale lokomotiver.

Målinger:

Märklin 6647 (moderne hvid transformator):

Max hastighed: 17,9V

Impuls til retningsskift: 25,7V

Lys, sporskifter og signaler: 18,0V

Märklin 6631 Blå transformator (måling på første strømudtag)

Max hastighed: 20,8V

Impuls til retningsskift: 30,6V

Lys, sporskifter og signaler: 19,6 V

Märklin 6631 Blå transformator (måling på andet strømudtag)

Max hastighed: 18,1V

Impuls til retningsskift: 27,8V

Lys, sporskifter og signaler: 18,6 V

Märklin 6037:

Max hastighed: 19,5V

Impuls til retningsskift: 35,4V

Lys, Sporskifter og signaler: 19,6V

Märklin 0270A (gammel model):

Max hastighed: 19,0V

Impuls til retningsskift: 30,6V

Lys: 20,0V

Sporskifter og signaler: 25,6V

Konklusionen er, at impulsen til retningsskift højst sandsynligt vil brænde moderne dekodere af, og den ældre type bør undre ingen omstændigheder anvendes sammen med digitale lokomotiver.

Det næste problem er jo så defekte transformatorer med knækkede eller smuldrende isoleringer og stik. Denne transformator købte jeg f.eks. på Facebook. Både stik og ledning er defekt.

På det sidste billede kan du se, hvordan Jeroen har tilføjet en jordledning til 0270A. Tror det er det mindste du kan gøre for at forbedre sikkerheden.

Nogle dele af de gamle transformere er lavet af bakelit, som kan smuldre ned på grund af sin alder, hvilket forårsager en kortslutning inde i transformeren (som ‘zinkpest’ på vores elskede gamle loko’er og tendere).

Jeroens oprindelige tekst på engelsk:

Sharing the risks on the use of old transformers, because one of our dear members made a warning, which I hereby seriously accept.

From these photos you see the difference between the latest model analog transformers 6647 and the old model 0270A, which was built in the early fifties. By that time voltage on the net here in Europe was 220V, where it is 230V or even higher now. Both transformers connect to the same wall outlet.

Output 6647:

Max speed: 17,9V

Reverse impulse: 25,7V

Lights, turnouts and signals: 18,0V

Output old model 0270A:

Max speed: 19,0V

Reverse impulse: 30,6V  

Lights: 20,0V

Turnouts and signals: 25,6V

THE OLD MODEL WILL KILL ANY CONNECTED DIGITAL EQUIPMENT IMMEDIATELY

SO MAY THIS BE A WARNING TO ALL OF YOU!!

In the last picture you can see how I added a ground wire to the 0270A. Think this is the least you can do to improve safety.

Some parts of the old transformers are made out of Bakelite, wich might crumble down due to it’s age, causing a short circuit inside the transformer (like ‘zinkpest’ on our beloved old loco’s and tenders).

Any following of this example at your own risk !!