Digitaltog.dk
Lima lokomotiver

Lima DSB Mz DC ombygget til AC digital

Der er tale om en noget slidt Lima Mz, som jeg har købt brugt. Ledningsforbindelserne har ikke Lima’s farver.

Bundpladen fra “løbebogien” bearbejdes med fil og fræsebor, så der gøres plads til befæstelse af slæbesko samt plads til at slæbeskoens ene ombøjning kan trykkes op i bunden

Slæbesko klargøres, så den kan befæstes med holdefligene i stedet for “bundplade”. Den sidste er der nemlig ikke plads til under Lima’s bogie.

Slæbeskoen fæstnes.

I toppen af løbebogien bores et hul til ledningen fra slæbeskoen

I bundpladen laves en udfræsning til ledningen passende til hullet i løbebogien, så ledningen ikke kan komme i klemme under kørslen.

Nu er det tid til at afmontere de eksisterende ledninger.

I motorenden skal du bemærke, at strømoptaget fra det ene spor kommer fra den påloddede tråd ved den røde cirkel. Kondensatoren i den grønne cirkel skal af sammen med alle ledningsforbindelser og den førnævnte tråd.

I enden med løbebogien skal du også fjerne forbindelserne incl. forbindelsen med det sorte kabel i den røde cirkel. Det er forbindelsen fra sporet modsat den ved motoren. De 2 dioder ved den gule og brune ledning er til retningsbestemt lys i DC. De skal også væk. Nu skal lyset jo styres af dekoderen.

Hjulene er lidt anløbne, så de renses med en stålbørste på min Proxxon.

Så er NEM-stikket monteret. I motorenden skal du bemærke, at den sorte ledning fører til loddepunktet i den blå cirkel (hjul strømoptag for). I den røde cirkel er kondensatoren skiftet til en ny. I de grønne cirkler er monteret drosselspoler.