Digitaltog.dk
Long - En dansk industrihistorie om modeljernbane

Long Tankvogne

Selvom Long’s tankvogne hovedsagligt har litra svarende til et forbillede, er der langt fra altid overensstemmelse mellem forbillede og model.

Long nr. 130 og IF 130 Shell tankvogn

Fotos af originale Shell tankvogne fra Longs arkiv.

Tekst bag på billedet: “Cisternevogn transporteres til Tivoli i.f.m. den britiske udstilling oktober 1955”

Long nr. 131 og IF 131 Esso tankvogn

Long nr. 132 og IF 132 BP tankvogn

Long nr. 133 og IF 133 Caltex tankvogn

Long nr. 134 og IF 134 Gulf tankvogn